25 września 2020 r. 

Tytuł: Struktury miasta

miejsce: Atrium / przy Mitoraju, poziom 0, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań

Wystawa czynna: 26.09–3.10.2020 r. w godz. 12.00–20.00

Wstęp wolny!

 

Wraz z masowym rozwojem gospodarczo-przemysłowym i społecznym w ubiegłym wieku oraz rozprzestrzenianiem się problemów urbanistycznych i zagrożeń z tego faktu wynikających, człowiek stanął w XXI w. w obliczu konieczności reagowania i kreowania nadchodzących przemian. Efektem było tworzenie wieloletnich planów rozwoju struktury społecznej miast. Praktycznie do dzisiaj sytuacja jest otwarta, a narastające problemy potęgują się. Szczególnie wielkie, światowe metropolie stają bezradne wobec – często nieznanych wcześniej – zagrożeń, a co szczególnie obserwujemy obecnie w czasie pandemii COVID-19.

Przed tym zagadnienie stanęli młodzi artyści. Do wystawy „Struktury miasta” zaprosiłem studentów grafiki trzech polskich uczelni artystycznych: z Wydziału Grafiki Akademii Sztuki w Szczecinie, z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego i z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczestnicy reprezentują pracownie serigrafii (Szczecin i Toruń) oraz pracownię druku płaskiego (Rzeszów). Powstały prace w wielu technikach: serigrafia, litografia, monotypia, techniki mieszane, mokulito, offset.

Interesująca będzie analiza wypowiedzi studentów z różnych regionów Polski: z północy (Szczecin), z centrum (Toruń) i z południa (Rzeszów). Czy te trzy skrajne lokalizacje wpłyną na postrzeganie zagadnienia struktury miasta, czy też może nie?  Z dotychczasowych realizacji wypływa wniosek, że studenci starają się dać odpowiedź bardziej uniwersalną niż lokalną. Na pewno wystawa ostatecznie to sprecyzuje.

Mam nadzieję, że prezentacja przyniesie wiele interesujących realizacji artystycznych, które pozwolą nam spojrzeć na tytułowe zagadnienie z różnych perspektyw i poprzez indywidualne, czasem zaskakujące, autorskie artykulacje.

Kurator: Mirosław Pawłowski

Mirosław Pawłowski

Urodzony w 1957 roku. W latach 1976–1981 studiował w PWSSP w Poznaniu – dyplom z wyróżnieniem w 1981. W latach 1982-2019 pracował na UMK w Toruniu i od 1995 r. do 2019 r. prowadził Pracownię Serigrafii na ASP w Poznaniu, gdzie w latach 1998–2002 był prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz dziekanem Wydziału Grafiki w latach 2002–2008. Od 2001 profesor tytularny.

Obecnie jest profesorem zw. Uniwersytetu Rzeszowskiego i prof. w Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Serigrafii.

W latach 1983–2020 miał 77 wystaw indywidualnych grafiki oraz brał udział w 457 prezentacjach zbiorowych w kraju i na świecie. Wielokrotnie nagradzany, m.in.: Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie — nagroda regulaminowa (1986); Międzynarodowe Biennale „Wobec Wartości”, Katowice — nagroda Komitetu Kultury Niezależnej (1990); Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie — nagroda regulaminowa (2006); Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie — nagroda fundowana (2012); II nagroda w 2nd Contemporary Engraving Biennale, Iaşi, Rumunia.

Kurator Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 1999–2017; juror Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie — 2009; kurator Międzynarodowego Triennale Grafiki Kolor w Grafice — Toruń 2003–2018; członek Komitetu Organizacyjnego i juror Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach 2006–2018 oraz Międzynarodowego Biennale/Triennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni 2008–2019.

Marta Zatylny, 2019, Struktura miasta, serigrafia, 70 x 100 cm, UMK w Toruniu

EN__________________________________________________________________________

Structures of the City

The mass economic, industrial and social development of last century along with the spread of urban problems and related risks faced humans with the need to react and create change. This resulted in the development of long-term plans for the development of urban social structure. Practically to this day, the situation is open and the problems are intensifying. Particularly large, global metropolises are helpless in the face of often unprecedented risks; this is especially evident now during the COVID-19 pandemic. These issues were addressed by young artists. I invited students of graphic arts from three Polish art schools to the "Structures of the City" exhibition. They represent the following schools: the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Art in Szczecin, the Institute of Fine Arts of the University of Rzeszów and the Faculty of Fine Arts of Nicolaus Copernicus University in Toruń.

The participants represent serigraphy studios (Szczecin and Toruń) and a flat print studio (Rzeszów). The works created represent a number of techniques: serigraphy, lithography, monotype, mixed media, mokulito, and offset.
It will be interesting to analyse the statements of students from different regions of Poland: from the north (Szczecin), from the centre (Toruń) and from the south (Rzeszów). Will these three outermost locations influence the perception of the city structure or not?
The conclusion of the projects carried out so far is that the students are trying to provide a more universal rather than a local answer. The exhibition will eventually make this clear. I hope that the presentation will bring many interesting artistic projects, which will allow us to examine the issue under scrutiny from different perspectives and through individual, sometimes surprising, authorial realisations.

Prof. Mirosław Pawłowski
Curator of the “Structures of the City” exhibition

 

Curator: Mirosław Pawłowski (b. 1957), professor. Between 1976–1981 he studied at the State Higher School of Fine Arts in Poznań; in 1981 he graduated cum laude. Since 1982 employed at the Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus University in Toruń. Since 1995–2018 head of the Serigraphy Studio of the University of Arts in Poznań. Between 1983 and 2019 he has had 72 solo shows and 419 collective exhibitions in Poland and abroad. Awards – e.g.: MBG Krakow – (1986); International Biennale “In Respect of Values”, Katowice – (1990); MTG Krakow – (2006), MTG Krakow – (2012), 2nd prize at the 2nd Contemporary Engraving Biennale, Iaşi, Romania (2018). Curator of BGS Poznań 1999–2017, curator of MTG “Colour in Graphics” Toruń;
member of the Organising Committee and jury member of TGP Katowice; curator and jury member of MBGC Gdynia; jury member of MTG Krakow, 2009.

 


Wystawy

26.09 -3.10.2020 maja 12.00-20.00

Wystawa. Struktury miasta