Regulamin Poznań Design Festiwal 2020 w czasie pandemii COVID-19

Regulamin obowiązuje od 25.09.2020 r. do 3.10.2020 r.

 

Poznań Design Festiwal 2020 mając na uwadze narzucone przez pandemię ogólnokrajowe obostrzenia i zasady prosimy o przestrzeganie regulaminu oraz stosowanie się do ogólnych zaleceń sanitarnych.

1. Regulamin jest udostępniany osobie uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych w ramach Poznań Design Festiwal i jest dostępny na www.poznandesignfestiwal.pl oraz w pomieszczeniach w których PDF się odbywa.

2. Wejście na teren wydarzeń organizowanych w ramach Poznań Design Festiwal odbywa się po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z jego akceptacją, a także z zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.

3. Organizatorem Poznań Design Festiwal jest Fundacja Made in Art z siedzibą przy ul. Bonin 26/33, 60-658 Poznań.

4. Wydarzenia organizowane w zamkniętej przestrzeni zezwalają na uczestniczenie w nich nie większej liczbie uczestników niż 50 osób, na otwartym powietrzu nie większej liczbie niż 150 osób.

5. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do stosowania maseczek ochronnych zakrywających usta i nos, a także zachowania odległości 2 m od innych osób.

6. Przy wejściach do sal wystawienniczych i warsztatowych dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk.

7. W imprezie nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, ani osoby przebywające w kwarantannie czy w izolacji.

8. Więcej informacji na temat zagrożenia i ogólnego postępowania dotyczącego koronawirusa znaleźć można https://www.gov.pl/web/koronawirus.

9. Zgodnie z ogólnym regulaminem imprez obsługa może nie wpuścić bądź wyprosić osobę nieprzestrzegającą jej zaleceń.

10. Niniejszy regulamin oraz zasady prezentowane w Regulaminie, dotyczą w szczególności kwestii, z którymi uczestnicy wydarzeń powinni się zapoznać przed wejściem na teren przewidziany dla Poznań Design Festiwal, a także ściśle ich przestrzegać. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie wydarzenia mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

11. Niniejszy regulamin powstał w odniesieniu do, w szczególności:
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 964
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 1006

Przypominamy, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, prosimy odstąpienie od uczestnictwa w organizowanych przez Poznań Design Festiwal wydarzeń. Zgodnie z ogólnymi zasadami należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem.