AAAA

7 edycja POZNAŃ DESIGN FESTIWAL odbędzie się pod hasłem PROJEKTOWANIE SPOŁECZNE.

Projektowanie społeczne skupia się na kreatywnym rozwiązywaniu często złożonych problemów, jednak zawsze z dużą otwartością i wrażliwością na kontekst społeczny. W tak rozumianym designie istotna jest odpowiedzialność zarówno ekologiczna i ekonomiczna, a także dążenie do pozytywnej zmiany – polepszenia jakości życia ludzi.

PROJEKTOWANIE SPOŁECZNE powinno być oczywiste i proste. W swojej istocie oznacza ono odpowiadanie na różnorodne potrzeby i problemy różnorodnych ludzi. Odchodzimy w nim od idei projektowania dla wszystkich, koncentrując się na określonych grupach użytkowników i bardzo określonych przestrzeniach z których korzystają lub przedmiotach, którymi się otaczają. Przed współczesnymi projektantami i rynkiem stoi szereg fascynujących wyzwań. O tych wyzwaniach będziemy rozmawiać podczas 7 edycji Poznań Design Festiwal, która odbędzie się w dniach 25.09.2020 – 03.10.2020.

Tegoroczna epidemia COVID-19 także przed nami jako organizatorami postawiła nowe wyzwania.  Pandemia zmieniła sposób myślenia nie tylko o interesujących nas zagadnieniach, takich jak przestrzeń prywatna czy publiczna, ale też postawiła przed nami nowe wyzwania dotyczące zachowania bezpieczeństwa siebie, swoich bliskich, w tym także dbałość o komfort i zdrowie zarówno gości festiwalowych, uczestników wydarzeń oraz współpracowników związanych z Poznań Design Festiwal.

Dołożymy wszelkich starań, by umożliwić gościom uczestnictwo w wydarzeniach, z zachowaniem wszelkich wytycznych i restrykcji sanitarnych.  W związku z pandemią postanowiliśmy zmodyfikować formułę Festiwalu, tj. wprowadzić zapisy na wszelkie wydarzenia, zmniejszyć liczbę ich uczestników, w zamian za to rejestrować wykłady i prezentacje, a także oprowadzania kuratorskie po wystawach, by móc je później udostępniać dla Was na naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy!

Zespół PDF 2020

 

EN_________________________________________________________________________

7th POZNAŃ DESIGN FESTIWAL: SOCIAL DESIGN.

Social design focuses on creative solutions to often complex problems. It is marked by great openness and sensitivity to social context. This kind of design highlights both ecological and economic responsibility and the pursuit of positive change i.e. improvement of people’s quality of life.

SOCIAL DESIGN should be natural and simple. In essence, it means responding to the different needs and problems of different people. We are moving away from the idea of a design for all, focusing on specific user groups and very specific spaces they use or objects they surround themselves with. Today’s designers and the entire market face a number of fascinating challenges, to be discussed during the 7th edition of the Poznań Design Festiwal, held between 25 September 2020 and 3 October 2020.

This year’s COVID-19 epidemic has also posed new challenges for us as organisers. The pandemic has changed the way we think not only about the issues we are interested in, such as private or public spaces, but has presented new challenges in terms of maintaining the safety of ourselves and our loved ones, including taking care of the comfort and health of the festival guests, event participants and collaborators associated with the Poznań Design Festiwal.

We will make every effort to enable our guests to participate in the events, while maintaining all sanitary guidelines and restrictions. Due to the pandemic, we have decided to modify the formula of the Festival, i.e. to introduce registration for all events and to reduce the number of their participants. In exchange, we will record lectures, presentations and curatorial tours of exhibitions so that they can later be made available to you via our social media.

Be part of it!

PDF 2020 Team

 


3.10.2020 12.00-13.30

KIDS DESIGN. Jak projektować domki na drzewach.

26.09 -3.10.2020 12.00-20.00

Wystawa. 100 osób

3.10.2020 15.00-16.30

KIDS DESIGN. Miasto dzieci. Miasto jako plac zabaw

29.09.2020 17.00-18.00

KIDS DESIGN. Warsztaty projektowe dla nauczycieli

30.09.2020 10.00-11.30

KIDS DESIGN. Papier, kamień, nożyce

25.09.2020 13.30-15.00

Poznań Design Talks. Konteksty międzykulturowe i społeczne. Doświadczenia Wydziału Wzornictwa.

28.09.2020 9.00-16.00

Warsztaty. Poznań wrażliwy społecznie – projektowanie z udziałem osób wychodzących z bezdomności

26-27.09.2020 10.00-17.00

Dwudniowe Warsztaty renowacji mebli w Folwarku Edwardowo z Rzuć Pan Okiem!

26.09.2020 14.00-16.00

Otwarta pracownia graficzna – bezpłatne warsztaty sitodruku

26.09 -3.10.2020 12.00-20.00

Wystawa / Performance. Projekt utopia – wyobraźnia – społeczność

26.09 -3.10.2020 12.00-20.00

Wystawa. Sytuacja sztuki społecznej w Chinach. Działania i praktyki południowo-zachodnich Chin

26.09 -3.10.2020 12.00-20.00

Wystawa. Dobro wspólne czy tylko równoważenie interesów?

26.09 -3.10.2020 12.00-20.00

Wystawa. Projekcja Motoryczna

26.09 -3.10.2020 12.00-20.00

Wystawa. Wzajemna Ciekawość Vol. 2

2.10.2020 19.00-20.30

CINEMA DESIGN. Pokaz filmów krótkometrażowych Short Waves Festiwal

26.09 -3.10.2020 12.00-20.00

Wystawa. Struktury miasta

25.09.2020 12.30-13.00

Poznań Design Talks. Wykład. Wspólnie miasto do wspólnego stworzenia. Filip Kowalik 

25.09.2020 11.00-12.30

Poznań Design Talks. Dyskusja. Projektowanie społeczne – architektura, design i architektura krajobrazu

26.09 -3.10.2020 12.00-20.00

Wystawa główna Festiwalu. Projektowanie wspólnego miasta

26.09 -3.10.2020 12.00-20.00

Wystawa. Tworzywo. Przedmiot. Funkcja

26.09 -3.10.2020 12.00-20.00

Wystawa. De_centracja