25 września 2020 r. 

Tytuł: Projekcja Motoryczna, kuratorzy: E. Wysakowska-Walters & dr. M Pazera

miejsce: Słodownia +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań

Wystawa czynna: 26.09–3.10.2020 r. w godz. 12.00–20.00

Wstęp wolny!

 

Projekcja Motoryczna, kuratorzy: E. Wysakowska-Walters & dr. M Pazera

 

Projekcja Motoryczna jest stworzona z myślą o wszystkich tych miejscach gdzie powrót do zdrowia wymaga ruchu pacjenta. 

Projekcja Motoryczna sprawdzi się w przestrzeniach gdzie wymagania sanitarne są wyższe niż zwykle – szpitale, oddziały zamknięte dla odwiedzających ze względu na wysokie ryzyko zarażenia pacjentów bakteriami, wirusami lub innymi mikrobami. I gdzie ze względów sanitarnych nie możliwe jest zainstalowanie tradycyjnych ścieżek sensoryczno-motorycznych.

Czym jest Projekcja Motoryczna?

Jest to forma toru przeszkód, którego funkcją jest stymulowanie motoryki całego ciała. Projekcja Motoryczna jest formą ścieżki sensorycznej gdzie elementy stałe takie jak naklejki, zróżnicowane podłoże, płyty piankowe, etc., są zastąpione ruchomym obrazem wyświetlanym na podłogę w zaciemnionym pomieszczeniu. Użytkownik wówczas reaguje na pojawiające się ruchome obrazy: animacje.  Każda animacja prowokuje użytkownika do innego zadania ruchowego takiego jak np.: łapanie motyli. Projekcja Motoryczna składa się 13 elementów animowanych.

Została ona stworzona przez  Studentów I roku Lic. Wydziału Intermediów, ASP w Krakowie:

Bartuś Zuzanna

Bolek Natan

Gluch Kinga

Huk Anna

Łakoma Magdalena

Lew Dawid

Mlekodaj Wojciech

Pasternak Maja

Stechura Piotr

Stępniowska Dominika

Ujda Bartosz

Zabawa Marinna

Zdebik Patryk

Pod opieką dr M. Pazera i E. Wysakowska-Walters

MARCIN PAZERA – związany z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 2005 – 2018 asystent prof. Krzysztofa Kiwerskiego, obecnie prowadzący Pracownie Animacji na Wydziale Intermediów. Artysta działający w obszarze sztuki komputerowej i sztuki nowych mediów. Tworzy animacje interaktywne, filmy animowane, grafiki i obiekty. Obecnie mieszka i pracuje na terenie Krakowa.

ELA WYSAKOWSKA WALTERS  –absolwentka poznańskich Intermediów. Posługuje się różnorodnymi środkami artystycznymi – tradycyjnymi, nowymi jak również takimi, które nie są zwykle kojarzone ze sztuką. Lubi niepokój, błąd, ograniczony przekaz, absurd i irracjonalność. Często pozostawia swoje prace ukryte, przeznaczone dla przypadkowych przechodniów. Obecnie asystentka w Katedrze Metod Sztuki na Wydziale Intermediów ASP Kraków.

Wizualizacja Projekcji Motorycznej: 

 

EN_________________________________________________________________________

Motoric Projection is created for all those places where recovery requires patient movement.

Motoric Projection created by Students of  Wydziału Intermediów, ASP w Krakowie // 1st year

Motor projection will work in areas where sanitary requirements are higher than usual – hospitals, wards closed to visitors due to the high risk of infecting patients with bacteria, viruses or other microbes. And where for sanitary reasons it is not possible to install traditional sensory and motor paths.

What is Motor Projection?

It is a form of obstacle course which function is to stimulate the movement of the whole body. Motor Projection is a form of sensory path where solid elements such as stickers, different surfaces, foam boards, etc. are replaced with a moving image projected onto the floor in a darkened room. The user then reacts to the appearance of moving images: animations. Each animation inspires different type of movement e.g.: catching butterflies. The Motor Projection consists of 13 animated elements.

MARCIN PAZERA

An artist working in the field of computer art and new media art. Pazera creates interactive animations, animated films, graphics and objects. He currently lives and works in Krakow. In the years 2005 – 2018 assistant of prof. Krzysztof Kiwerski. Currently, Pazera runs the Animation Studio at the Intermedia Department of Fine Arts Academy in Krakow.

ELA WYSAKOWSKA WALTERS

A graduate of Poznań Intermedia. He uses a variety of artistic means – traditional, new as well as those that are not usually associated with art. He likes anxiety, error, limited message, absurdity and irrationality. He often leaves his works hidden, intended for random passers-by. Currently an assistant at the Department of Art Methods at the Faculty of Intermedia of the Academy of Fine Arts in Krakow.

Wizualizacja Projekcji Motorycznej: https://vimeo.com/437699397


Wystawy

26.09 -3.10.2020 maja 12.00-20.00

Wystawa. Projekcja Motoryczna