25 września 2020 r. 

Tytuł: Projektowanie wspólnego miasta

miejsce: Galeria na Dziedzińcu, poziom +2, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań

Wystawa czynna: 26.09–3.10.2020 r. w godz. 12.00–20.00

Wstęp wolny!

 

PROJEKTOWANIE WSPÓLNEGO MIASTA

Bardzo często przestrzenie publiczne projektuje się z myślą o wszystkich. Na skutek tego, rozwiązania w tkance miejskiej zbyt łatwo podlegają unifikacji. Istnieje wtedy spore ryzyko nieuwzględnienia, a nawet wykluczenia potrzeb różnych grup użytkujących przestrzeń publiczną. Każda z grup wymaga bowiem określonych rozwiązań. Projektowanie wspólnych miast nie powinno być projektowaniem dla wszystkich, a dla zbioru różnorodności, w którym czasem potrzeby grup będą się pokrywać. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie projektować miasta bardziej dostępne i przyjazne.
Na wystawie przyglądamy się poszczególnym grupom i ich potrzebom. Prezentujemy rozwiązania zaprojektowane z myślą o seniorach, osobach z niepełnosprawnościami, nastolatkach, rowerzystach, dzieciach czy osobach samotnych. Zależy nam na pokazaniu projektów powstałych z myślą o określonych grupach i które w sposób inteligentny rozwiązują problem dostępności miast dla tych użytkowników.
Wystawa jest przede wszystkim prezentacją dobrych praktyk projektowych dla przestrzeni publicznej. Zebraliśmy na niej przykłady produktów, małej architektury, ale przede wszystkim przykłady strategii miejskich wdrażane w ostatnich latach, lub dopiero planowane. Wystawę zaczęliśmy przygotowywać jeszcze przed wybuchem epidemii, ale sytuacja pandemiczna wpłynęła także na zmiany myślenia o projektowaniu przestrzeni publicznych – te najbardziej wartościowe przykłady postanowiliśmy więc dołączyć do wystawy. Chcielibyśmy aby projektowanie wspólnego miasta oparte zostało na projektowaniu dla zbioru różnorodności. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie projektować miasta bardziej dostępne i przyjazne.

kurator: Paweł Grobelny

współpraca: Martyna Świerczyńska, Ewa Dulcet

produkcja: Marta Łempicka

opracowanie graficzne: Bękarty

 

EN___________________________________________________________________________

DESIGNING A COLLECTIVE CITY

Poznań Design Festiwal

25.09 – 03.10.2020

 

DESIGNING A COLLECTIVE CITY

Very often public spaces are designed for everyone. As a result, the urban solutions are too easily unified. There is then a considerable risk that the needs of different groups which use public space will not be taken into account or even excluded. After all, each of these groups requires specific solutions. Designing collective cities should not be a design for all, but for diversity, where sometimes the needs of different groups overlap. Only in this way are we able to design more accessible and friendly cities. In the exhibition we look at individual groups and their needs. We present solutions designed for seniors, persons with disabilities, teenagers, pedestrians, cyclists, children, or singles. We want to show designs for specific groups that smartly address the problem of urban accessibility.

The exhibition continues the show from two years ago, held under the motto New City Scenarios. Designing for the City in the Process of Sustainable Development. As then, this time we look at good practices in public space design from around the world. Similarly to the preceding exhibition, this one is not only for viewing, but above all for reading. We encourage you to read carefully the descriptions of individual examples, which stand a real chance to change the public space around us.

The exhibition presents products, small architecture, urban solutions, but above all, examples of urban strategies implemented in recent years or envisaged. We started to prepare the exhibition even before the outbreak of the epidemic, but the pandemic context also changed the way of thinking about designing public spaces. We decided to include these most valuable examples in the exhibition as accompanying projects.

WE WOULD LIKE THE DESIGN OF THE COLLECTIVE CITY TO BE BASED ON DESIGN FOR DIVERSITY. ONLY IN THIS WAY ARE WE ABLE TO DESIGN MORE ACCESSIBLE AND FRIENDLY CITIES.

 


Wystawy

26.09 -3.10.2020 maja 12.00-20.00

Wystawa główna Festiwalu. Projektowanie wspólnego miasta