25 września 2020 r. 

Tytuł: Sytuacja sztuki społecznej w Chinach. Działania i praktyki południowo-zachodnich Chin

miejsce: Słodownia +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań

Wystawa czynna: 26.09–3.10.2020 r. w godz. 12.00–20.00

Wstęp wolny!

 

Sytuacja sztuki społecznej w Chinach. Działania i praktyki południowo-zachodnich Chin.

Przez ostatnie cztery dekady, od lat 80. ubiegłego wieku, dzięki reformom gospodarczym, Chiny przeżywają intensywny rozkwit, a otwarcie się kraju na świat doprowadziło do ważnych osiągnięć modernizacyjnych. Różnice kulturowe między cywilizacjami Wschodu i Zachodu wielokrotnie stawały się źródłem napięć i konfliktów. Dziś, w 2020 roku, świat zdaje się jeszcze bardziej skomplikowany i ogarnięty chaosem, a postrzeganie każdej ze stron poprzez filtry stereotypów i uprzedzeń być może poskutkuje jedynie pogłębianiem się różnic kulturowych. „Sytuacja sztuki społecznej w Chinach” oferuje możliwość przyjrzenia się dynamice i energii chińskiego społeczeństwa poprzez kulturę i działania artystyczne. Pokazuje też realizowane przy współpracy międzynarodowej działania profesorów z Chin, do których zaproszeni zostali: artystki i artyści oraz studentki i studenci Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie w ramach programu „RÓWNOWAGA” Polsko-chińskiej platformy współpracy artystycznej, projektowej i teoretycznej.

Instytut Sztuk Pięknych w Syczuanie (Sichuan Fine Arts Institute) położony jest w południowo-zachodnich Chinach, w światowej renomy mieście Chongqing. Aglomeracja w niczym nie przypomina Pekinu, Szanghaju czy innych nowoczesnych chińskich metropolii. Jest jedyna w swoim rodzaju, a dzięki wpływowi lokalnej historii i kultury daje mieszkańcom całe spektrum zupełnie innych możliwości.

Na wystawie zaprezentowane zostaną trzy projekty zrealizowane przez Instytut: „Kooperatywa Artystyczna Yangdeng” autorstwa Prof. Jiao Xingtao, „Inicjatywa ODRODZENIE” zaproponowana przez Prof. Zeng’a Tu oraz „Sztuka wiejska i wspólnotowa” autorstwa Prof. Wang’a Tianxiang’a. Wszystkie one zostały oparte o pogłębione badania i założenia sztuki społecznej. Prezentowane prace pozwalają dostrzec pełen energii proces artystyczny, głęboko osadzony w kulturze chińskiego krajobrazu rozległych, wiejskich pól. Stanowią też opowieść o tym, jak artyści zajmujący się sztuką współczesną przy współpracy z rządem, instytucjami szkolnictwa wyższego, organizacjami pozarządowymi i innymi aktorami społecznymi tworzą prace angażujące nowe rozwiązania, łącząc je z lokalnym kolorytem.


Kuratorką projektu „Sytuacja sztuki społecznej w Chinach” jest dr Ewa Maria Śmigielska ambasadorka porozumienia akademickiego pomiędzy Instytutem Sztuk Pięknych w Syczuanie i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. W ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie odwiedzała Chiny, odbywała wizyty studyjne i uczestniczyła w działaniach akademickich, warsztatach oraz lokalnych festiwalach sztuki związanych z chińską pogłębioną sztuką społeczną.

Organizacja: Instytut Sztuk Pięknych w Syczuanie (Sichuan Fine Arts Institute) i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Asystent kuratora: Zhu XienFan

Projekt graficzny: Zhu XienFan

Tłumaczenia:Aleksandra Szymczyk

 

EN_________________________________________________________________________

Situation of the Social Art in China
Practices from Southwest China

In the past 40 years since the 1980s, China has achieved rapid economic growth through the reform and opening up to the world and has made significant modernization achievements. However, due to cultural differences, Eastern and Western civilizations have been fused and conflicted for a long time. Today, in 2020, the world gets much more complicated and seems chaotic. That is why viewing each side through filters will only deepen the cultural gap. "Situation of the Social Art in China, Practices from southwest China will offer you a window of opportunity to witness Chinese society's vitality through art and culture. Moreover, the professors' practices will also show international cooperation to which artists and students from the Academy of Fine Arts in Warsaw were invited within the programme ‘BALANCE. A Polish – Chinese Platform for Collaboration in the Areas of Art, Design and Theory‘.

Sichuan Fine Arts Institute is located in an emerging world-class city in southwest China-Chongqing. The city is not like Beijing, Shanghai, or other modern cities in China. It is unique and full of possibilities due to the influence of its local history and culture. This exhibition will show three practice cases of the institute's in-depth research and exploration in social art: Prof. Jiao Xingtao: Yangdeng Art Cooperative; Prof. Zeng Tu: REVIVAL initiative; Prof. Wang Tianxiang: Rural and Community Art. From these cases, you will be able to see the energetic, artistic creation with the profound cultural influences in China's vast rural fields or
understand how Chinese contemporary art cooperates with the government, colleges, non-governmental organizations, and various social forces to produce works with new features and local characteristics.

Situation of the Social Art in China, Practices from southwest China" was curated by Ewa Maria Śmigielska PhD, ambassador of the collaboration between Sichuan Fine Arts Institute and Academy of Fine Arts in Warsaw; in the past few years, she has visited China many times and participated in various academic activities, workshops, and local art festivals related to Chinese social art in-depth.

Organized by Sichuan Fine Arts Institute and Academy of Fine Arts in Warsaw

curatorial Assistant : Zhu XienFan
graphic design: Zhu XienFan
translations: Aleksandra Szymczyk


Wystawy

26.09 -3.10.2020 maja 12.00-20.00

Wystawa. Sytuacja sztuki społecznej w Chinach. Działania i praktyki południowo-zachodnich Chin