28 września 2020 r. 

godz. 10.00-16.00

Warsztaty. Poznań wrażliwy społecznie – projektowanie z udziałem osób wychodzących z bezdomności

miejsce: Centrum Kultury Zamek, Sala Prób

Prowadzenie: Katarzyna Chajbos, Bartek Lis, Marcin Halicki

zapisy: http://bit.ly/pdf_2020

 

Zapraszamy na warsztaty, których głównym celem jest podjęcie problematyki obecności osób w kryzysie bezdomności w przestrzeni miasta i próba odpowiedzi na pytanie, czy Poznań to miasto wrażliwe społecznie?

Warsztat przewidziany jest dla osób zainteresowanych świadomym tworzeniem dostępnej przestrzeni miejskiej dla różnych grup jej użytkowników. Do uczestnictwa w nim zapraszamy między innymi studentów i studentki architektury, wzornictwa przemysłowego i nauk społecznych, przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, a także miejskich instytucji zajmujących się tematyką społeczną. Zakładamy, że efektem będzie przygotowanie zbioru idei i pomysłów na zwiększenie dostępności wybranej przestrzeni Poznania dla grup poddanych wykluczeniu społecznemu, w tym osób w kryzysie bezdomności.

Program warsztatu:

  • Przedstawienie aktualnej sytuacji osób w kryzysie bezdomności z perspektywy rozwiązań systemowych oraz działalności organizacji pozarządowych (MOPR, Pogotowie Społeczne)
  • Sesja warsztatowa z podziałem na grupy:
    • ćwiczenia na uwrażliwienie, wyobrażenie sobie perspektywy i potrzeb osób w kryzysie bezdomności (elementy design thinking),
    • projektowanie (szukanie rozwiązań i pomysłów na włączanie osób zagrożonych bezdomnością – nie tylko infrastrukturalne),
  • dobre praktyki włączenia społecznego osób w kryzysie bezdomności w kraju i zagranicą,
  • prezentacja prototypów i pomysłów wypracowanych w grupach warsztatowych,
  • podsumowanie i zakończenie warsztatu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez przesłanie mejla na adres:

Prowadzący:

dr Katarzyna Chajbos. Koordynatorka Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej. Socjolożka i etnolingwistka. Obroniła rozprawę doktorską z nauk społecznych, poświęconą tematyce wstydu na Wydziale Socjologii UAM. Jest badaczką sieci Latających Socjologów i Animatorów Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu. Kuratorka projektów z zakresu edukacji kulturowej. Doradza i szkoli z metod diagnozy społeczności lokalnych i pracy z nimi, a także ewaluacji szeroko rozumianych działań społecznych.

dr Bartek Lis. Socjolog i badacz społeczny, animator kultury i edukator związany z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 2012 roku współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” jako badacz, ewaluator i szkoleniowiec. W latach 2012-2017 kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław. Pomysłodawca i realizator w CK Zamek projektu „Zamek Otwarty. Kultura dla i z seniorami zależnymi”. Certyfikowany moderator procesów projektowych w metodologii „design thinking”. Zajmuje się edukacją obywatelską, rozwojem publiczności (audience development), tematyką „niewidocznych niepełnosprawności”, wykorzystywaniem sztuki w edukacji i praktyce społecznej. Autor książki „Gejowskie (nie)męskości. Normy płciowe a strategie tożsamościowe mężczyzn homoseksualnych”. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020).

Marcin Halicki. Absolwent socjologii na UAM w Poznaniu, prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie. Od 1999 roku pracujący na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce. Od 2012 roku (do teraz) przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ciała konsultacyjno-doradczego Prezydenta Miasta Poznania. Członek Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ekspert ds. dostępności, współautor „Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu (…) w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020” (2014), „Niezbędnika Urzędu Dostępnego”, autor jednego z zeszytów wydanych w ramach publikacji „ATLAS DLA KULTURY”. Trener szkolący przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnościami.


Warsztaty

28.09.2020 maja 9.00-16.00

Warsztaty. Poznań wrażliwy społecznie – projektowanie z udziałem osób wychodzących z bezdomności